Souboj dobra se zlem aneb jsou sociální sítě pomocník či nikoliv?

Posted on Posted inWeb

V rámci dnešní doby, kdy každý vlastní chytrý telefon, kde tvoří základ existence dané osoby přístup k internetu, velmi často dochází k tomu, že se zejména mládež stává na internetu, konkrétně na sociálních sítích závislá. Co je k tomu však vede? Co se změnilo od té doby, co jsem i já jako dítě 90. let trávila co nejvíce času venku?
prst na pomoci

Dle mého názoru na této situaci bude mít jistě podíl současná generace třicátníků a čtyřicátníků, kteří se velmi často starají spíše o svou kariéru, než aby s láskou pečovali o své potomky. Důsledkem této skutečnosti jsou tedy situace, kdy dochází k získávání si přízně dítěte za pomoci kupování všelijakých možných hraček, elektroniky apod. Děti jsou tedy hýčkány a dá se říci, že i rozmazlovány, avšak na vině nejsou děti samotné, nýbrž jejich rodiče. Pokud tedy chtějí nějakou zábavu či trávit čas s rodiči, podstrčí jim jejich životadárci do ruky tablet nebo telefon se slovy: “Tady máš zábavu a buď hodný(á).“

Jenže tímto postupem by časem došlo k vzrůstu závislosti malých dětí na internetu obecně. Tento problém by pak mohl přejít až do extrémů, kdy by se jím zabývala speciálně vytvořená skupinka psychologů a psychiatrů. A to přece nechce nikdo z nás!
zpráva na snapchatu

Na druhou stranu však mohou vést tyto komunikační toky také k urychlení domluv, naplánování oslav apod. Nejednou se stane, že se vám nebo vaším sousedům zaběhne pes, a díky tomu, že máte profil v rámci dané „společnosti“, se hledání stává rychlejším a je větší šance, že se váš mazlíček brzy a zdráv vrátí do rodiny. Tento trend již dnes používá i Policie ČR, kdy uveřejní fotku podezřelé osoby či uprchlého zločince, přičemž uživatelé jejich post sdílí, díky čemuž dochází k velmi rychlému rozšíření informace, které může mít za důsledek brzké chycení či nalezení dané osoby.

Velmi pozitivním dopadem rozvoje těchto sítí je také umožnění najít přátele, na které jsme již ztratili kontakty či vyhledání rodinných příbuzných, po kterých jste se rozhodli pátrat.

Ve své podstatě se tedy ukázalo, že se jedná o jev, který může z hlediska negativních náhledů skončit až extrémy, avšak pokud se na tuto problematiku podíváme z hledisek spíše pozitivních, dojdeme k závěru, že rozkvět sociálních sítí obecně může vést i k zachránění lidského či zvířecího života. A co vy a sociální sítě? Jaký význam mají ve vašem životě?