Vytváříme komfort a bezpečí navzdory nepohodlí a rizikům!

Posted on Posted inNezařazené


StaÄí pÅ™ijet do specializovaného servisu, který se zabývá tónováním autoskel.Autofólie Brno se zaÄne okamžitÄ› po pÅ™ilnutí ke sklenÄ›ným výplním autoskel angažovat v tom, aby interiér vozu získal ty správné teplotní hodnoty. Nedejte nepříjemnostem, nepohodlí a nebezpeÄí vůbec žádnou Å¡anci. Dobré pocity ve Vás vzbudí také vÄ›domí, že skrze zatónovaná autoskla není umožnÄ›n průzor do vnitÅ™ku automobilu, Äímž je uÄinÄ›no za dost také preventivním záležitostem v souvislosti s kriminalitou. Modifikovaný vůz navíc lépe vypadá také z vnÄ›jšího pohledu.

Rádi přiložíme zkušenou a kvalifikovanou ruku k preciznímu dílu

NaklonÄ›ni specializovanému montážnímu dílu, které probíhá na poÄkání a v perfektní kvalitÄ› certifikovaných materiálů, budete také v situacích, kdy budete potÅ™ebovat dostat pod kontrolu rozbité úlomky skla. Díky svému charakteru Vám stínící a bezpeÄnostní vrstva zajistí soudržnost i malých Äástí, Äímž výraznÄ› pÅ™ispÄ›je k eliminaci zranÄ›ní. Autofólie Brno pÅ™izpůsobuje prostor ÄtyÅ™kolového motorového vozidla pro ty nejlepší podmínky.