Alan Turing, Turingův test

Posted on


Jack Copeland věří v platnost Turingova testu

 • I když žádný stoj tímto testem neprošel.
 • Turingova vlastní predikace, kterou učinil v roce 1952, byla, že ke splnění testu dojde nejdříve za sto let a dříve žádný takový stroj nevznikne.
 • Pokud by některý počítač prošel, bylo by pak oprávněné o něm říci, že je schopen myslet a porozumět významu. I když ne úplně jako člověk.

vědec Turing
Tvůrce Alan Turing se zabýval pokusem

 • Měl za úkol prověřit, zda se některý ze systémů umělé inteligence může opravdu inteligentně chovat. Porovnává se stroj a člověk.
 • Probíhá tak, že v oddělených místech je člověk a počítač. Dostávají otázky. Na ty následně odpoví ve druhé místnosti.
 • Odpovídá buď druhý člověk, nebo druhý počítač. Výsledky se pak předají testujícímu.
 • Pokud testující pozná, zda komunikuje stroj nebo člověk, testem počítač neprošel. Testující nesmí rozpoznat, s kým komunikoval.

plošný spoje
Zkoumal podstatu věci

 • Tvrdil, že by bylo možné vymyslet přístroj, který by spočítal dělitele libovolného čísla.
 • Jiný stroj by se naučil pravidla šachu. Představoval si jeden univerzální stroj složený z hlavice, pod níž by procházela páska s binárními řadami čísel.
 • A s dostatkem času a postačující délkou pásky by stroj teoreticky dokázal spočítat odpovědi na jakýkoliv problém vyjádřitelný binárním kódem.
 • Kdyby stroj nedovedl daný problém vyřešit, potom by jej nebylo možné objasnit pomocí žádného přístroje řízeného mechanickými pravidly logiky.
 • Univerzální stroj byl teoretickým předchůdcem dnešních počítačů.

šifrovací stroj
Turingův výzkum podstatně pomohl ve druhé světové válce

 • Pomoci kódovaným sdělením na slavných strojích Enigma, když postavil s pomocníky přístroj zvaný Colossus, který jako jediný dokázal Enigmu porazit.
 • Byl přesvědčen, že jednoho dne budou mít potomci Colossa mysl stejně jako lidi.
 • Hlásal, že pokud je stroj dostatečně promyšlený a jsou mu zadána správná pravidla, dokáže reprodukovat procesy lidského myšlení prostřednictvím hrubé síly výpočtu.

Ač přemýšlel Turing o počítačích jakkoliv, je jisté, že Turingovým dědictvím je počítačová revoluce konce dvacátého století.