Poradíme, jak díky naší obuvi čelit zdravotním nástrahám

Posted on Posted inNezařazené


Stala-li se nedílnou souÄástí VaÅ¡eho života cukrovka, zaznamenejte výsledek jedineÄného výzkumu, který snižuje procento rizika vzniku tzv. diabetické nohy. SpeciálnÄ› upravená obuv pro diabetiky navyÅ¡uje komfort a bezpeÄí pÅ™i chůzi, aÅ¥ je souÄástí pracovních, nebo volnoÄasových aktivit. Vzhledem k sympatické cenové nabídce za jednotlivé zdraví prospěšné modely obuvi, kterou si pro Vás v atraktivním produktovém katalogu pÅ™ipravil specializovaný prodejce, se jistÄ› zakoupení bot se zdravotními aspekty bránit nebudete.

Naše diabetická obuv splňuje veškeré hygienické a zdravotní požadavky

Kvalitní obuv pro diabetiky v pracovní, vycházkové i volnoÄasové úpravÄ› je ve vÅ¡ech ohledech pozitivním přínosem v oblasti prevence zdravotních komplikací, které postihují dolní konÄetiny. JednoznaÄnÄ› pozitivní efekt zajiÅ¡Å¥uje svou strukturou dostateÄný vnitÅ™ní prostor antibakteriální, antimykotické a materiálovÄ› i konstrukÄnÄ› stabilní, pevné, odolné, bezpeÄné a pohodlné obuvi, která zaruÄuje eliminaci tlaků, nárazů a nevhodných teplot.